عرصه و اعیان

درخرید و فروش های معمول عرصه واعیان با هم خریداری میشود( مثل : خریدو فروش یک باغ، کارخانه ویا ساختمان )، اما موارد خاص وجود دارد که اعیان جدای از عرصه معامله میشود که (مثل خرید وفروش های قدیمی . ویکی‌پدیا دانش‌نامه‌ای است همگانی و آزاد؛ بدین معنی که همه می‌توانند به نوشتن و ویرایش نوشتارهای موجود در آن بپردازند

2022-12-06
    بطاقة عروس
  1. فرق عرصه و اعیان ملک چیست ؟
  2. تفاوت عرصه ملک با اعیان ملک
  3. ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران