حجم مخروط نصف قطره 3 م وارتفاعه 4م

مقدار دلتا که 108 است. نق × نق = ع × (36 – ع) نق 2 = 36 ع – ع 2 وهي نفس المعادلة السابقة

2023-02-08
    قصيدة يالله عسى من لامني ف حب قحطان
  1. 62% average accuracy
  2. 2 سم2
  3. 14×12²×14=2,111‬سم³
  4. By using this website, you agree to our Cookie Policy
  5. 14 ) 3
  6. net Copyright